Stockholm


Staplarna i diagrammet visar folkmängden i Stockholm under åren 2013-2018. (nov).
Klicka på staplarna i stapeldiagrammet, så visas exakt folkmängd.
123456789101. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Indexerade städer