En kub, där varje sida har en längd på cm har en area och volym på...


Facit

Om kubens sidor är 48 cm långa, så blir volymen 110592 cm³. (Defintionen på kub är en rätvinklig tredimensionell figur, där alla sidor (kanter) är lika långa.) Varje sida på kuben har en area på 2304 cm². Eftersom en kub har 6 sidor, så blir den totala arean således 13824 cm². Svaren är avrundande till en decimal.

Hur många liter vatten rymmer kuben?

En liter har volymen av 1 kubikdecimeter(dm³), vilket är samma som 1000 cm³. Således rymmer kuben 110.592 liter.