En kub, där varje sida har en längd på cm har en area och volym på...


Facit

Om kubens sidor är 49 cm långa, så blir volymen 117649 cm³. (Defintionen på kub är en rätvinklig tredimensionell figur, där alla sidor (kanter) är lika långa.) Varje sida på kuben har en area på 2401 cm². Eftersom en kub har 6 sidor, så blir den totala arean således 14406 cm². Svaren är avrundande till en decimal.

Hur många liter vatten rymmer kuben?

En liter har volymen av 1 kubikdecimeter(dm³), vilket är samma som 1000 cm³. Således rymmer kuben 117.649 liter.